1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 191 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 56
1,130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการบุกเบิกถนนสายคลองตีนเป็ด ม.7 - ถนนสาย 417
17 ก.ค. 56
1,179
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 ก.ค. 56
1,037
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  โครงการแข่งขันกีฬา "หัวเตยเกมส์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
03 ก.ค. 56
2,332
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย(สายเลียบคลองดีหมี หมู่ที่ 3 บ้านดีหมี)
19 มิ.ย. 56
1,021
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
18 มิ.ย. 56
973
ข่าวรับสมัครงาน อบต.หัวเตย  รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
13 มิ.ย. 56
1,301
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
12 มิ.ย. 56
1,249
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังกรองและเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านดอนเหม้า)หมู่ที่ 1
23 เม.ย. 56
1,282
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตยถนนสายข้างบ้านนางเล็กไปถนน 417 หมู่ที่ 6
25 มี.ค. 56
1,260
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย พื้นที่หมู่ที่ 6(ถนนสายเลียบคลองหัวเตยด้านทิศใต้)
25 มี.ค. 56
1,073
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย หมู่ที่ 2
25 มี.ค. 56
995
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและ การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
08 ก.พ. 56
1,440
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
24 ม.ค. 56
1,969
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายภายในตำบลหัวเตย
10 ม.ค. 56
1,848
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดทางเข้าออกที่ทำการ อบต.หัวเตย
10 ม.ค. 56
1,981
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
14 ธ.ค. 55
2,235
ข่าวรับสมัครงาน อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย พ.ศ. ๒๕๕๖
21 พ.ย. 55
3,040
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมฯ
13 พ.ย. 55
2,336
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
01 พ.ย. 55
3,457