1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 170 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
10 ส.ค. 55
2,156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหนองไหลเผือก พร้อมซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 ก.ค. 55
2,563
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
13 มิ.ย. 55
2,562
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง
11 มิ.ย. 55
2,712
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลเฉพาะด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย หมู่ที่ ๒
17 เม.ย. 55
2,697
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย
17 เม.ย. 55
2,566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ ตำบลหัวเตย
30 มี.ค. 55
2,717
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดีหมี หมู่ที่ ๓
30 มี.ค. 55
2,460
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ๒ โครงการ
26 มี.ค. 55
2,649
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,603
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,298
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
08 ก.พ. 55
3,070
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ 1
01 ก.พ. 55
2,428
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4
01 ก.พ. 55
2,671
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
13 ม.ค. 55
3,088
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ แบบ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
09 ธ.ค. 54
3,485
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,086
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,234
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนรัก
30 ส.ค. 54
4,209
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายที่ทำการใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
10 ส.ค. 54
3,924