1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 164 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ ตำบลหัวเตย
30 มี.ค. 55
2,701
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดีหมี หมู่ที่ ๓
30 มี.ค. 55
2,436
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ๒ โครงการ
26 มี.ค. 55
2,623
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,585
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,281
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
08 ก.พ. 55
3,051
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ 1
01 ก.พ. 55
2,412
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4
01 ก.พ. 55
2,639
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
13 ม.ค. 55
3,054
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ แบบ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
09 ธ.ค. 54
3,461
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,068
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,205
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนรัก
30 ส.ค. 54
4,185
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายที่ทำการใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
10 ส.ค. 54
3,879
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อดาล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนรัก
10 ส.ค. 54
3,488
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านดอนรัก
10 ส.ค. 54
3,584
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554
09 ส.ค. 54
4,057
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย จำนวน ๑๘ โครงการ
01 ส.ค. 54
3,628
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหัวเตย หมู่ ๑ และหมู่ ๗
29 ก.ค. 54
4,096
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2554
26 ก.ค. 54
3,823