1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 198 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกถนนเลียบคลองตีนเป็ด-ถนนสายข้างบ้านนายแป้น
18 พ.ค. 58
41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนซอยเพ็ญแข
18 พ.ค. 58
37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการขยายทางผิวถนนคอนกรีตสายทางเข้าวัดหัวเตย
18 พ.ค. 58
39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเจื้อง ตั๋วแพ หมู่ที่ 1
18 พ.ค. 58
33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ
18 พ.ค. 58
36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าก่อสร้างงานไฟฟ้าสาธารณะตำบลหัวเตย
18 พ.ค. 58
29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหัวเตย
18 พ.ค. 58
34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตสายบ้านบานเย็น หมู่ที่ 3
10 เม.ย. 58
91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3
07 เม.ย. 58
104
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม)
03 เม.ย. 58
63
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเตย ปีการศึกษา 2558
02 เม.ย. 58
329
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
02 เม.ย. 58
273
ข่าวรับสมัครงาน อบต.หัวเตย  รับโอน/ย้าย จำนวน 4 ตำแหน่ง
26 มี.ค. 58
198
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 มี.ค. 58
164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
12 มี.ค. 58
55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน
06 มี.ค. 58
247
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลหัวเตย
24 ก.พ. 58
74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 58
87
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
09 ก.พ. 58
62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
05 ก.พ. 58
99