1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 207 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย บ.อู่ไม้ - บ.ดีหมี หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
02 ก.ค. 58
31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตสายบ้านบานเย็น หมู่ที่ ๓
29 มิ.ย. 58
85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ โครงการ
09 มิ.ย. 58
186
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๔ โครงการ
05 มิ.ย. 58
269
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ
05 มิ.ย. 58
261
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างที่ทำการ อบต.หัวเตย งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย)
03 มิ.ย. 58
137
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
02 มิ.ย. 58
179
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
02 มิ.ย. 58
166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตาบลหัวเตย
02 มิ.ย. 58
166
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกถนนเลียบคลองตีนเป็ด-ถนนสายข้างบ้านนายแป้น
18 พ.ค. 58
129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนซอยเพ็ญแข
18 พ.ค. 58
121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการขยายทางผิวถนนคอนกรีตสายทางเข้าวัดหัวเตย
18 พ.ค. 58
124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเจื้อง ตั๋วแพ หมู่ที่ 1
18 พ.ค. 58
116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ
18 พ.ค. 58
136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สรุปบัญชีค่าก่อสร้างงานไฟฟ้าสาธารณะตำบลหัวเตย
18 พ.ค. 58
111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหัวเตย
18 พ.ค. 58
120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตสายบ้านบานเย็น หมู่ที่ 3
10 เม.ย. 58
146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง กำหนดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3
07 เม.ย. 58
155
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม)
03 เม.ย. 58
115
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเตย ปีการศึกษา 2558
02 เม.ย. 58
430