1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 186 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
18 มิ.ย. 56
935
ข่าวรับสมัครงาน อบต.หัวเตย  รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
13 มิ.ย. 56
1,255
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
12 มิ.ย. 56
1,209
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังกรองและเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านดอนเหม้า)หมู่ที่ 1
23 เม.ย. 56
1,247
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตยถนนสายข้างบ้านนางเล็กไปถนน 417 หมู่ที่ 6
25 มี.ค. 56
1,219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย พื้นที่หมู่ที่ 6(ถนนสายเลียบคลองหัวเตยด้านทิศใต้)
25 มี.ค. 56
1,046
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย หมู่ที่ 2
25 มี.ค. 56
963
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและ การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
08 ก.พ. 56
1,402
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
24 ม.ค. 56
1,926
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายภายในตำบลหัวเตย
10 ม.ค. 56
1,810
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดทางเข้าออกที่ทำการ อบต.หัวเตย
10 ม.ค. 56
1,901
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
14 ธ.ค. 55
2,201
ข่าวรับสมัครงาน อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย พ.ศ. ๒๕๕๖
21 พ.ย. 55
2,998
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมฯ
13 พ.ย. 55
2,308
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
01 พ.ย. 55
3,320
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
14 ส.ค. 55
2,187
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
10 ส.ค. 55
2,168
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหนองไหลเผือก พร้อมซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 ก.ค. 55
2,596
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
13 มิ.ย. 55
2,587
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง
11 มิ.ย. 55
2,748