1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 165 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  โครงการขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย
17 เม.ย. 55
2,541
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ ตำบลหัวเตย
30 มี.ค. 55
2,705
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดีหมี หมู่ที่ ๓
30 มี.ค. 55
2,445
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ๒ โครงการ
26 มี.ค. 55
2,633
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,591
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
20 ก.พ. 55
2,287
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
08 ก.พ. 55
3,056
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ 1
01 ก.พ. 55
2,421
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4
01 ก.พ. 55
2,648
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
13 ม.ค. 55
3,067
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ แบบ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
09 ธ.ค. 54
3,471
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,076
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
09 พ.ย. 54
3,219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนรัก
30 ส.ค. 54
4,197
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายที่ทำการใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
10 ส.ค. 54
3,903
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเจาะบ่อดาล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนรัก
10 ส.ค. 54
3,496
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านดอนรัก
10 ส.ค. 54
3,592
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวเตย  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554
09 ส.ค. 54
4,063
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหัวเตย จำนวน ๑๘ โครงการ
01 ส.ค. 54
3,639
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเตย  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหัวเตย หมู่ ๑ และหมู่ ๗
29 ก.ค. 54
4,102