• นายบรรเทิง คงขันธ์
    รองนายกอบต.หัวเตย1
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 55
GoStats provides a free hit counter for your site.
1
      นางสาวดวงภนา ดาวเลื่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
ศูนย์พันธุ์เมล็ดข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “วันกินข้าวหอมไชยา” ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่โด่งดังในเรื่องความอร่อยและกลิ่นหอม โดยนำข้าวหอมไชยามาแปรรูปเป็นอาหารและขนมหลายชนิดได้รับความสนใจมีผู้ร่วมงานกันอย่างคึกคักและสาธิตการดำนา เมื่อเวลา10.3...