• นายบรรเทิง คงขันธ์
    รองนายกอบต.หัวเตย1
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 55
GoStats provides a free hit counter for your site.
      นางสาวดวงภนา ดาวเลื่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
     มรภ.สุราษฎร์ธานี ผุด “ศูนย์สะเต็มศึกษา” ร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาในไทย พร้อมพัฒนาอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงให้ครูท้องถิ่น ด้านอธิการบดีชี้สะเต็มศึกษาผสาน 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ช่วยเด็กนำความรู้จากห้องเรียนมาใช้...